UNDER BELÄGRING Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 4 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Under belägring är en drastisk och initierad bild av livet på en psykiatrisk klinik, en sorts svensk Gökboet, med perspektivet ur personalens ögon. Här härskar överläkare Doktor C bland de kompetenta yrkeskvinnorna, en karismatisk och intelligent man med egenartade, chockerande och ibland övertygande påståenden om människans psykologi. Den unga nyanställda Sarah möte denna värld med stigande häpnad och misstänksamhet, särskilt då Dr C försöker övertyga henne om att sexuell frihet och erotik för vänskaps skull frigör den moderna människan.