UTMÄTNING Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 1 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

En realistisk historia med absurda inslag av svart komik, om kärlek och själslig läkning.
Jakob är en fd musiker som i och med en tidigare skilsmässa slutat spela. Han har nyss träffat Justine och de inleder en mycket passionerad kärleksaffär.
Samtidigt utsätts Jakob för en utmätning. Kronofogdarna visar sig ha obegränsade befogenheter. Då de beslagtagit värdeföremål av materiellt slag övergår de till att konfiskera Jakobs inre egenskaper och själsliga ro. Jakob hamnar i en depression, han ligger och röker på soffan mest hela dagarna. Livet stillnar. Jakobs och Justines kärleksaffär djupnar från ytlig sexfixering till att erkänna sann kärlek och äkta värden, men de glider ohjälpligt isär. Jakob blir ständigt sämre vartefter utmätningen fortskrider, och så småningom konfiskeras Justine av kronofogdarna. Till slut återstår ett enda objekt på kronofogdarnas lista: lusten att leva, då gör Jakob en självmordsresa. Han vill nå fram till känslan att han vill dö, inte att han dör pga misslyckanden i livet.
För att nå dithän måste Jakob lära känna döden. Liksom Orfeus, men högst omedvetet, nedstiger Jakob i dödsriket. Han får motta nycklar och ledtrådar till sitt eget tillfrisknande och så småningom övervinner han sin inre skräck, återförenasmed Justine och hittar till slut även tillbaka till musiken./ Måns Edwall