VÅLDTÄKT Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Våldtäkt är ett upprörande drama om en kvinna som i det närmaste utpressas av en tidigare högt älskad man att utföra handlingar som övergår i tvång och sexuella övergrepp från hans sida.

Hon hämnas genom att locka in honom i en förförelseakt som alltmer övergår i förnedring och där varje moment motsvarar vad han tidigare utsatte henne för.

Våldtäkt väcker frågor om hämnd, om rätten att hämnas och vad som händer när hämnden övergår i lika gott kålsuperi.