VANFÖDD KÄRLEK Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 2 k , 4 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

Varietéparet Gaia och Bonzo har inget behov av friska barn. Vad de behöver är vanskapta människor att visa upp i sina föreställningar. Med hjälp av diverse kemiska experiment avlas de mest publikdragande foster fram, somliga dör redan vid födseln och blir s k monterbarn inlagda i burkar; andra överlever och släpar sig fram utan ben eller armar… I centrum för berättelsen står Krippel som tack vare en missklädsam puckel klarat sig undan avlivningen. Ändå så duger hon inte till att ställa ut och lever sitt liv i skuggan av föreställningens två dragplåster….

”… ett konstnärligt försök att gestalta den moderna människans förhållande till vetenskap och biologi, i kontrast till medmänsklighet och tanke… Pjäsen turnerar skickligt invanda föreställningar och ställer dem på ända…” (Skånska Dagbladet)

”… insikter och poesi som slår an och griper tag i betraktaren med en kraft som i sina bästa stunder påminner om Becketts.” (Sydsvenskan)

”Vanfödd kärlek är oförliknelig. Den har ett tonfall som saknar motstycke i den svenska samtida dramatiken.” (Trelleborgs Allehanda)

#funktionsvariation  #döden