VAR MAN Pjäser

Språk: Engelska, Franska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

Detta är en mycket uppmärksammad pjäs om hur unga människor kan dras in i kraftfältet av vit makt och nynazistiska dåd. En ung grabb triggar sin kompis att dras allt djupare in i den onda cirkeln, som inte bryts förrän en ung flicka blir offer för deras aggressioner. Det är en pjäs som inbjuder till diskussion och eftertanke.

#fascism