VERKET Pjäser

Språk: Finska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 9 | Roller: 4 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Ett uppehållsrum på en anläggning som tillverkar stål. Marginalerna är små och sysselsättningen på orten är i fara, personalen är under press. En mörk händelse bakåt i tiden tycks komma tillbaka för att spöka, eller är det allvar? Vad är det som händer – egentligen? / Ur DramaDirekt