. AISCHYLOS Författaren

. AISCHYLOSGrekland

Aischylos, född 525 f.Kr. i Eleusis, död 456 f.Kr. i Gela på Sicilien, var en betydande grekisk dramatiker i Aten.
Aischylos tillhörde en atensk adelsätt, och är den äldste av de grekiska dramatiker, vilkas verk bevarats till vår tid.
Aischylos skrev omkring nittio dramer och tragedier och kan betraktas som teaterkonstens fader. Ämnena hämtades från stora grekiska epos med deras mänskliga och gudomliga aktörer: trojanska kriget, Orestessagan och andra. Han anses även ha infört den ”andra skådespelaren” (vid sidan av kören) och tekniska nyheter. Aischylos skildrar gudar som upphöjda och moraliskt vägledande, i försök att inpränta en gudfruktig levnadslära hos sin publik. Hans karaktärer är inte enskilda individer av kött och blod, istället representerar de de större sammanhang de ingår i: släkten, mänskligheten eller liknande.