MAYA ARAD YASUR Författaren


Foto: Adi Segal
MAYA ARAD YASUR Israel

Maya Arad Yasur (född 1976) är dramatiker och dramaturg från Israel.
Hennes pjäser har spelats och lästs i Israel, Österrike, Tyskland, Norge och USA. Hon har även publicerats i ett flertal ledande europeiska teatertidskrifter.
Maya Arad Yasurs dramatik behandlar frågor om identitet, exil och krig genom dissektion av berättandets mekanismer.
Hon är vinnare av Theatertreffen Prize Stückemarkt Berlin 2018.

Pjäser

Pjäs Antal
AMSTERDAM 3 0 0 #Dramatik för vuxna
CV in English: PDF Bilaga