MIRJA UNGE Författaren

Mirja Unge
MIRJA UNGESverige

Mirja Unge, född 1973, har hyllats för sin särpräglade berättarstil och fått flera prestigefyllda priser. Hon är romanförfattare, novellist och debuterade som dramatiker 2005.
I hennes pjäser möter vi unga människor i samhällets och psykets utkanter. Med både humor och djupt allvar ställer Unge de svåra frågorna och visar upp världen och vårt samhälle från ett annat håll än vi är vana vid. Mirja Unge ser de där som sällan hamnar i fiktionen. De som blir kvar i byarna, som inte anser sig ha rätten att ens drömma sig därifrån, som fördömer dem som vågar göra det. Med sitt rytmiskt poetiska språk finns en återkommande fråga om vad tristess och trångsynthet i utkanten av allt verkligen gör med människor.