STINA WIRSÉN Författaren


Foto: Maria Annas
STINA WIRSÉNSverige

Stina Wirsén,  född 1968, är en av Sveriges mest älskade illustratörer och barnboksförfattare. Hennes karaktäristiska bilder återfinns i såväl böcker, dagstidningar, modemagasin som på frimärken. Hennes böcker är översatta till fler än 15 språk och hon har tilldelats många priser, bl.a. Elsa Beskow-plaketten, Stockholms stads kulturpris och Heffaklumpen. Hennes unika bildvärld utstrålar elegans och enkelhet. De precisa linjerna rör sig ledigt mellan genrer och skapar lustfyllt intresseväckande bilder för både barn och vuxna.

Colombine förmedlar nu dramatiseringsrätter till samtliga verk av Stina Wirsén.

HISTORIEN OM BODRI av Hédi Fried med bilder av Stina Wirsén
Historien om Bodri är baserad på Hédi Frieds egna upplevelser. Hédi hade ända sedan hon skrev Skärvor av ett liv burit på idén till en barnbok. Det första fröet till berättelsen såddes under en föreläsning där en 6-årings första reaktion var frågan: ”Hur gick det med hunden?”.
Hédi och Stina har gestaltat en berättelse som inte väjer för smärtan, de vill berätta om både grymheten och det hopp som finns i att nya generationer kan lära sig av historien och göra andra val. En berättelse om Förintelsen, tolkad på ett sätt så att barn kan ta den till sig, och med hoppet som en röd tråd genom historien.
RUT OCH KNUT (ca 20 titlar),
BROKIGA (ett 20-tal böcker),
VEM (ca 16 titlar) och
LITEN

Nu finns de tillgängliga för dramatisering!