AGAMEMNONS FÖRBANNELSE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

Agamemnons förbannelse utgår från historien om Agamemnon, härföraren som fastnar med sina män i stiltje. För att få vind i seglen uppmanar gudarna honom att offra sin dotter Ifigenia. I Christina Ouzounidis pjäs har gudarnas vilja överförts till manlighetsideal och familjeprinciper. Den handlar om en fars febrila försök att befria sig från skulden till sin dotters död.