CHRISTINA OUZOUNIDIS Författaren

Christina Ouzounidis
Foto: Sara Mac Key
CHRISTINA OUZOUNIDISSverige

CHRISTINA OUZOUNIDIS är verksam som dramatiker och regissör. Några av de pjäser som haft stort genomslag är Heterofil [2008], Vit, rik, fri [2010] och Spår av Antigone [2015] Hennes pjäser förhåller sig ofta till den grekiska dramatikens mytvärld. Språket som möjlighet och avgrund är starkt närvarande i hennes teman. Vissa av pjäserna har översatts till franska, engelska, tyska, grekiska, turkiska och mandarin.

Under ett antal år var hon en av de drivande bakom den fria teatergruppen Teatr Weimar i Malmö, ett uppmärksammat scenkonstkollektiv där hon arbetat med teater, hörspel, poesi och modern konstmusik. Därefter har hon haft uppdrag som dramatiker och regissör för både på mindre, fria scener och för större institutioner som Stockholms och Göteborgs Stadsteater, Sveriges Radio och Kungliga Operan.

Ouzounidis är utbildad på dramatikerutbildningen vid Malmö Teaterhögskola, där hon också undervisat. 2016 disputerade hon vid samma institution i konstnärlig forskning med avhandlingen Tvivel – replikernas poetik [Glänta Produktion 2016], ett arbete som ringar in den dramatiska replikens inneboende tvivel, dess spel med betydelser och möjlighet att förvandlas och byta innehåll beroende på situation, ett arbete som, liksom hennes pjäsböcker, har kommit att bli viktigt såväl på skrivarutbildningar som på litteraturvetenskapliga institutioner vid universitet och högskolor. Hon är också verksam som författare och har gett ut 5 böcker på svenska.

 

Pjäser, uruppföranden

2016 september

Flyktdjur, Teater Galeasen, regi Natalie Ringler

2015

Budbärare, Radioteatern P1, regi Mårten Andersson

2014 januari

Fåglar, Stockholms Stadsteater, regi Christina Ouzounidis

2012 februari

Tid för ekot, Radioteatern P1, regi Christina Ouzounidis

Historien lyder, Teatr Weimar, Teater Galeasen, Ars Nova, regi Christina Ouzounidis

2010 december

Vit, rik, fri, monolog, Stockholmlars Stadsteater, regi Christina Ouzounidis

Lagarna, Teater Galeasen, regi Olof Hansson

2010 september

De måste dö, monolog, Teatr Weimar/Malmö Teaterhögskola, regi Fredrik Haller

2009 oktober

Agamemnons förbannelse, Malmö Stadsteater, regi Fredrik Gunnarson

2009 oktober

Naturen, vanorna, tiden, moralen, Teatr Weimar, regi Christina Ouzounidis

2008 september

Heterofil, Teatr Weimar, regi Christina Ouzounidis

2007 april

Ordet – kött, Teatr Weimar, regi Christina Ouzounidis

2007 februari

Håll dig på din cunt, Teatr Weimar, regi Christina Ouzounidis

2006 oktober

Minnet av det förlorade äter mig inte inifrån, Teatr Weimar, regi Christina Ouzounidis

2006 mars

Kassandra, Teatr Weimar, regi Christina Ouzounidis

2005 oktober

Den akratiska cirkeln, Teatr Weimar, regi Christina Ouzounidis

2005 april

Persefone, Teatr Weimar, regi Christina Ouzounidis

2005 februari

Verbet tala, Teatr Weimar, regi Christina Ouzounidis

2004

Lyckad landning, slutproduktion Malmö Dramatiska Teater, regi Eva Wendt Robles