ASYLSHOPPING Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3

#Dramatik för vuxna

Om Migrationsverket, handläggare, asylsökande, avslag, uppehållstillstånd, förvarsbeslut, äkta och oäkta flyktingar, förhör, självmord, välgrundad fruktan, beslutsstopp, ömmande omständigheter, utlänningar, tårtor och champagne.
En svidande satir över invandrarnas golgota-färd in eller ut det svenska samhället.

Pjäsen är skriven för tre skådespelare och innehåller 30 roller.

#migration  #satir