FLYKTDJUR Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Det handlar om oss. Vi som är en del av jorden och naturen. Vi har brutit kontakten med allas vårt ursprung, struntat i vattendragen, bergen, haven, fälten, väderleken, faunan, zoologin, ornitologin. Det är en text som vrider sig kring sin egen axel, som slår knut på sig själv. Ett mästerverk.