GILLAR DU PORR? Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 16 år

En ung man och en ung kvinna möts utanför rummet där en audition för en pjäs som handlar om porr pågår. De börjar samtala om – porr, könsroller, relationer… Det blir en lång diskussion som vänder och vrider på fördomar och förutfattade meningar.
Vad tycker killar och vad tycker tjejer? Finns det några skillnader? Eller vi kanske inte är så olika, trots allt? /Mittiprickteatern

Upprinnelsen till pjäsen är en stark personlig oro för vad pornografi kan göra med unga människors syn på sexualitet och sina relationer. Jag är övertygad om att pornografin färgar unga människors förväntningar på sig själva och sina partners. Gillar du porr? är tänkt att på ett uppriktigt sätt visa vad porren gör med oss och vårt sätt att se varandra och våra relationer etc. /Klas Abrahamsson

#porr #könsroller #relationer