GRISENS SANNING Pjäser

Barnet har valt sina lekkamrater och som vanligt blev Apan och Grisen utanför. Dessa två djur löser sin ensamhet på mycket olika sätt. Ur deras konfrontation föds en spännande, humoristisk och kanske till och med lärorik historia om hur ensamhet ofta föder ensamhet och att botemedlet mot ensamhet inte alls är sådant man trott det vara. Pjäsen använder sig av cirkusens språk.

#cirkus  #ensamhet