ANNELI MÄKELÄ Författaren

Mäkelä Foto Leena Klemola
Foto: Leena Klemola
ANNELI MÄKELÄFinland

Anneli Mäkelä utexaminerades som skådespelare från Svenska Teaterskolan i Helsingfors 1966, blev hum. kand. vid Helsingfors Universitet 1970. Fortbildning som dramaturg och regissör vid Suomen Teatterikorkeakoulu (Teaterhögskolan i Finland) 1976 och 1984. Teater- och språkstudier i Paris 1981-82, våren 83 elev hos Antoine Vitez vid Théâtre National de Chaillot, Paris.
Engagemang vid olika svenskspråkiga teatrar i Finland som skådespelare, regissör och dramaturg under 1966 – 1979.
Från 1979 arbetat som frilansregissör och -dramaturg i Sverige och Finland, med hemvist i Göteborg. Återvände till Finland 1987 och fungerade som chef för Unga Teatern i Esbo under åren 1987-98. Under 1998-2000 frilansregissör och –dramaturg med uppsättningar bl. a. på Suomen Kansallisteatteri (Finlands Nationalteater), Helsingin Kaupunginteatteri (Helsingfors Stadsteater). Från och med år 2000-  2007 fast anställd på Helsingin Kaupunginteatteri, först som dramaturg, sedan som ledare för Helsingin Kaupunkinteatterin Perheteatteri, (Familjeteatern på Helsingfors Stadsteater).
Från 2007 frilansregissör och skribent.