JÆGERGÅRDSGADE Pjäser

Språk: Tyska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

En flicka utnyttjas av sin pappa, så småning om lämnar hon familjen och flyttar till en institution. Hon utvecklar ett vänskapsförhållande till en pojke som bor där. När hon långt senare som ung kvinna åter är på väg till sitt barndomshem, möter hon den man som en gång var hennes vän på bussen. En cirkel sluts i hennes liv när den forne vännen och hans kamrat kränker henne på nytt. Gripande och enkelt om en kvinnas utsatthet.

#utsatthet