JÄRNNATT Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Järnnatt är en tematisk fortsättning på pjäserna ”.. Efter Fredrik” och ”No tears for queers” där mansnormen och dess koppling till aggressivitet, hämnd och våld låg till grund. Denna gång utgår handlingen ifrån hur det är att leva upp till mansnormen på individnivå. Med en historia mellan Leo och hans äldre vän Boel som utvecklar sig i en hisnande och oväntad riktning, men mot ett oundvikligt slut.