LIVET KOM SÅ PLÖTSLIGT Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog, #musik

Annika är tvungen att hålla ett föredrag som ska handla om henne själv. För de flesta låter kanske inte detta särskilt problematiskt, men för Annika är det som att bestiga Mount Everest utan syrgas. Hon har nämligen Aspergers syndrom. Hennes handikapp gör att hon har svårt att förstå de sociala koder som är självklara för de flesta av oss. Visst, hon är smart, välutbildad och väl medveten om sitt funktionshinder, men hennes vardag är ändå fylld av konflikter och missuppfattningar, där hon ofta antas vara korkad eller oförskämd.
”Livet kom så plötsligt” är en monolog som prövar våra gränser kring vad som är normalt och rimligt. En föreställning med tvära kast mellan rapp komik och djupaste allvar, om kampen och viljan att bli respekterad för den man är.

Urpremiär på Malmö Stadsteater.

#funktionsnedsättning  #asperger  #birgitnilsson