MARIA STUART Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 16 | Roller: 3 k , 13 m

#Dramatik för vuxna

#klassikerbearbetning

Friedrich Schillers klassiker i bearbetning av Peter Oswald.

Maria Stuart är en historia till brädden fylld av passion, politiskt rävspel, intriger, åtrå och ond bråd död.
Vi möter Maria Stuart och Elizabeth I – drottningar, släktingar och bittra rivaler – som strider om den engelska kronan under en tid då de kungliga anses vara utvalda av Gud. Minsta misstag kan kosta dem både makten och livet.
Samtidigt pågår en bitter kamp mellan katolicismen och protestantismen i landet. Katoliken Maria anklagas för att konspirera mot drottning Elizabeth, och kastas i fängelse. Folket kräver hennes huvud, men Elizabeth plågas av samvetskval.

#makt #intriger #passion

FRIEDRICH SCHILLER OCH MARIA STUART