NOKON KJEM TIL Å KOMME Pjäser

Svensk titel: NÅGON KOMMER ATT KOMMA

En originell och förtätad pjäs om ett par som flytt undan världen till ett ensamt hus vid havet. Men ingen kan hindra ödets gång. Den äldre mannen lever i ständig fruktan att bli övergiven och då den förre ägaren till huset återvänder, en man lika ung som hans kvinna, är dramat ett faktum.
”… han driver ihärdigt på med att växa sig in i rollen som vår mest särpräglade och nyskapande dramatiker…” (Verdens Gang)