ÖVER GRÄNSEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

Ondska existerar. Det är inte något hypotetiskt påstående. Människor begår onda handlingar mot andra dagligen. I kafferummet, på skolgården, i staden där vi bor. Men vad är det egentligen som får oss att begå dessa onda handlingar? Och vilka är de som utför dem? Är de av ett annat virke, än du och jag? De som väljer att inte höra. Som väljer att se bort. Eller som till och med deltar. Är de väsensskilda från oss? Eller?  Pjäsen Över gränsen undersöker hur det ligger till.

  ”Elektriskt om mänsklig svaghet”
”Ninna Tersmans nyskrivna monolog ”Över gränsen” – – – lyckas på ett smart sätt – – – synliggöra ondskans mekanismer genom att binda ihop orsak och verkan” /SvD