RØD ORESTI Pjäser

Språk: Danska

Skådespelare: 7 | Roller: 2 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

#parafras

efter Orestien av Aischylos.