RÖVARE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 2 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

av Friedrich von Schiller, översatt och bearbetad av Klas Abrahamsson

”Rövare, som skrevs några år före den franska revolutionen, skildrar på en gång ett fadersuppror och en ungdomsrevolt mot överheten. Hjälten vill krossa ett feodalt välde men den värsta fienden är fadern och hans rikedom. Pjäsen diskuterar revoltens mening och metoder och texten exemplifierar den vältalighet
som tynger Schillers senare stora dramer…  Intelligent och raffinerad nutidsdebatt” / Sv D

”Abrahamsson gjort en text som inte torde lämna någon oengagerad… Alldeles lysande blandas tolkningsföreträde med gammaldags repliker och vässade samtida argument, en förförelse kan gå via tal om reformer och vikten att verka inom systemet.” / Aftonbladet