SMEKNINGEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 1 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Efter striderna som följde på Nyköpings gästabud och Kung Birgers landsflykt valdes den treårige Magnus Eriksson till kung av Sverige och Norge. I tretton år styrdes länderna av en förmyndarregering tills Magnus kunde tillträda tronen. Med drottning Blanche fick kung Magnus två söner, Erik och Håkan. Han lyckades överföra arvsrätten till Norges tron till sin yngste son Håkan när pojken var tre år och fick nästan samtidigt den ett år äldre sonen Erik vald till Sveriges kung (man kunde alltså väljas till kung före uppnådd myndighetsålder, men tronen fick man beträda först när den blivit ledig).
Kung Magnus avsåg aldrig något annat än att själv regera över Sverige, Norge och Skåne fram till sin död – men det visade sig omöjligt att styra detta stora rike med vad som i efterhand skulle likna en smekning.

Denna tragedi tolkar människorna i mitten av den historiska virvel som uppstod mellan åren 1355 och 1359.

#biografiskt  #kungligt  #tragedi