VÄGEN (THE TRIP) Pjäser

Språk: Engelska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 4 | Roller: 1 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Dramatik för vuxna, #Enaktare, #Från ca 16 år

#enaktare

Hur är det att lämna sitt hemland och därmed en stor del av sin identitet? Kan man stå ut med att ingenting är som det var? I ”The Trip” berättar den syriske dramatikern Anis Hamdoun om Ramie, sitt alter ego, som tillsammans med sina vänner i Homs gick ut på gatorna mot Assadregimen. Han flyr till Tyskland. Med sig bär han de döda vännernas historia. ”The Trip” är en poetisk text som ställer frågan om priset för överlevnad, och berättar om den nya början med all sin ambivalens. (Kort format ca 30-40 min)

#migration