UTAN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Här snackas det inte så mycket. Scenerna är korta och meningarna likaså. Det lämnar gott om luft åt regi och skådespelare. Och åt publiken.
Pjäsens början antyder en stillsam, men sårig, konflikt. Frågorna hopar sig och spänningen i pjäsen ligger i att lägga pussel av den information som pytsas ut i småportioner, betraktade ur olika vinklar.
Då och då vänder sig rollerna till publiken och berättar om sina bekymmer: Marie över sin dotter, Tanja över sin tendens att somna mitt i samlaget med David, om sin stora barnlängtan och om oron över att vara för tjock.
UTAN är ett drama om frånvaro, längtan och skuld, vilket inte hindrar att det också är fyllt av humor.

#sorg  #skuld  #saknad  #humor