VAD GÅR DU PÅ? Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

Om droger och makten över våra egna val! Om beroende, kontroll och behovet att känna att man lever!

Stefan är fd missbrukare som åker runt på skolor och föreläser om sitt tidigare missbruk. Dottern Maja har skjutsat honom till en skola. Innan föreläsningen börjar ifrågasätter hon pappans sätt att angripa problematiken. Trots alla goda intentioner vill hon att han ska fördjupa och nyansera diskussionen. Att inte skrämma de som lyssnar utan ärligt ta upp vad som gör det farliga spännande. / Ur Månteaterns presentation