LENNART WESTMAN Tonsättaren


Foto: Pamela Ferrazzini
LENNART WESTMAN – Sverige

Lennart Westman, svensk tonsättare, född och uppväxt i norrländska byn Stöde, skapar musik och text som ofta emanerar ur sitt eget liv, personliga upplevelser och tankar; ”mer hjärta än hjärna”, vill han understryka.
Westman är i stor utsträckning autodidakt med privatlektioner i kontrapunkt och harmonilära, men har även studerat komposition för professor Sven-David Sandström, Per Mårtensson och Henrik Strindberg vid Gotlands tonsättarskola, samt har även examen från kompositionslinjen vid EMS, elektronmusikstudion i Stockholm.

Westman komponerade under ett antal år huvudsakligen inom genren elektroakustisk musik med nationella och internationella framföranden av verk som spänner från rena bandstycken, soloinstrument, ensembler och körer i
kombination med elektronik till uppmärksammade videokompositionen ”Under Construction” i samarbete med fotograf Josef Doukkali. Intresset har dock alltmer riktats mot ren vokal- och instrumentalkomposition och 2010 uruppfördes hans kammaropera ”Björnen och fiolspelaren” till libretto av poeten Lilian Goldberg. Han var också initiativtagare till det nationella projektet ”Dåtid, samtid – nyklang” med uruppföranden i ett tiotal kyrkor i Sverige under 2011. Året därpå regisserade och producerade han (samt skrev manus) kortfilmen Drömmen om paradiset. (fotografer var Björn Skallström och Danilo Giannini).

Från 2011 har Westman under 10 år arbetat med det stora operadramat Ivan & Amora som består av de tre delarna: ”I Annan Himmel”, ”Drömmar mot Toscana” och ”Resan”. Verket fullbordades på Luciadagen 2021. Liksom i många andra vokala verk av Westman bygger hela dramat på egen text, dvs. eget libretto. Första delen är också filmatiserad.

I juni 2022 var det premiärkonsert i Stockholm inom ramen för utbytesprojektet mellan Sverige och Italien Svetalia – du sköna land / Svetalia – il bel paese, vilket Lennart Westman är initiativtagare till samt där konsertprogrammets all musik och text (svenska & italienska) är komponerad av honom. Exekutörer är Michael Axelsson, tenor och italienska pianisten Paola Alessandra Troili.

Westmans estetik hämtar ofta intryck ur litterära verk, och hans musik är snarare personligt narrativ än uteslutande ljud- och klangorienterad, något han finner alltför slentrianmässigt i den samtida konstmusiken. De melodiska elementen är inte sällan närvarande i verken samt i variationsrik tonalitet med expressiva, romantiska och andliga drag i stark kontrast.

Lennart Westman är medlem i:
STIM (svenska tonsättares internationella musikbyrå)
FST (Föreningen Svenska Tonsättare)
ISCM (International Society for Contemporary Music)
Kammarmusikföreningen Samtida Musik
SEAMS (Sällskapet för Elektroakustisk Musik i Sverige)
VEMS (Verksamma vid Elektronmusikstudion i Stockholm)

 

Pjäser:

Bläddra bland tonsättare