LENNART WESTMAN Tonsättaren

Lennart Westman
Foto: Pamela Ferrazzini
LENNART WESTMAN – Sverige

Lennart Westman, tonsättare, librettist & filmskapare.
Westman komponerade under ett antal år huvudsakligen inom genren elektroakustisk musik med nationella och internationella framföranden av verk som spänner från rena bandstycken, soloinstrument, ensembler och körer med elektronik till uppmärksammade videokompositionen ”Under Construction” i samarbete med fotograf Josef Doukkali.
Intresset har dock alltmer riktats mot ren vokal- och instrumentalkomposition och 2010 uruppfördes hans kammaropera ”Björnen och fiolspelaren” till libretto av Lilian Goldberg. Han var också initiativtagare till det nationella projektet ”Dåtid, samtid – nyklang” med uruppföranden i ett tiotal kyrkor i Sverige under 2011. Året därpå regisserade och producerade han (samt skrev manus) kortfilmen Drömmen om paradiset.(fotografer var Björn Skallström och Danilo Giannini).
I november 2011 påbörjade han – i samarbete med regissör Niklas Hellberg – arbetet med helaftonsoperan
"I Annan Himmel" och fullbordade denna på Luciadagen 2014. Därefter har han under 2016 regisserat och producerat en filmatisering (spelfilm) av denna opera i samarbete med engelske fotografen Phil Jamieson.
Filmproduktionen fullbordades i mars 2017. Kort därefter inledde han också arbetet med den uppföljande operan "Drömmar mot Toscana", vars handling är en fortsättning på "I Annan Himmel."
Westmans estetik hämtar ofta intryck ur litterära verk, och hans musik är snarare personligt narrativ än uteslutande ljud- och klangorienterad, något han finner alltför slentrianmässigt i den samtida konstmusiken.
De melodiska elementen är inte sällan närvarande i verken samt i variationsrik tonalitet med expressiva, romantiska och andliga drag i stark kontrast.

Lennart Westman är medlem i:
STIM (svenska tonsättares internationella musikbyrå)
FST (Föreningen Svenska Tonsättare)
ISCM (International Society for Contemporary Music)
Kammarmusikföreningen Samtida Musik
SEAMS (Sällskapet för Elektroakustisk Musik i Sverige)
VEMS (Verksamma vid Elektronmusikstudion i Stockholm)

 

Pjäser:

Bläddra bland tonsättare